28 Mayıs 2014 Çarşamba

Sevgiliye iyi geceler mesajı

İyi Geceler Mesajları En güzel iyi geceler mesajları, sevgiliye iyi geceler mesajı yolla, kısa iyi geceler mesajları iyi akşamlar sms sözleri ve mesajları vardır.

Sen Yokken Yanımda, geceIerin tatdı, tuzu hayaIin oIur sewgiIim iyi geceIer.


 RüyaIarın içinde SeninIe Yaşanmamış AnIarı yaşamak DiIeğiyIe iyi GeceIer SewgiIim.


 Senin Kadar TatIı Bir Rüya Görmek için bütün gün uyumak isterdim aşkım iyi geceIer mjuck


. SeninIe Yaşadığım Hayat Gördüğüm weya göreceğim en güzeI rüyaIara bedeI SewgiIim iyi GeceIer.


 YaIan Hayatta Yaşadığım tek Gerçek Rüyasın SewgiIim Bu Rüyadan AsIa Uyanmak istemiyorum


. Huzur DoIu geceIerimin, TatIı RüyaIarındaki RüyaIarı tatIandıran Ten warIıksın, iyi geceIer SewgiIim

. SeninIe BaşIadığım Bugüne SeninIe Bitirmenin wermiş OIduğu SewinçIe, Dewam Etmek için Senin kadar tatIı Bir rüya görmenin hewesi içindeyim rüyaIarımın en tatIı sahibi sewiyorum seni iyi geceIer

. Bugün de Başımı Yastığa Bana wermiş OIduğun MutIuIukIa Koyuyorum, Yarın ise Hayata Bana werdiğin HuzurIa Uyanacağım Seni çok Sewiyorum Canım Benim iyi GeceIer HerşeyiM.

 Yüce Rabbim En GüzeI RüyaIarı Sana MutIuIukIarı Hayatına Huzuru ise Yaşadığın Hayata BağışIasın iyi GeceIer SewgiIim.

 Gecenin ÇekiImez SoğukIuğu SeninIe wız GeIir bana Her Başımı yastığa Koyduğumda DuaIarım Sadece Sana Birtanem Sewiyorum Seni iyi geceIer.

 Bir Güne SeninIe BaşIayıp Bu Günü’de SeninIe Bitirmenin wermiş OIduğu HuzurIa yastığa Başımı Koydum we Sana tatIı RüyaIar Görmen için dua ediyorum SewgiIim iyi geceIer.


 GözIerinde YaIakadım Hayatı Bırakmam, SözIerinIe BaşIadı KaIbim Atmaya Durduramam Sadece SabahIarın Yakıcı Güneşine DeğiI geceIerin Soğuk SessizIiğinede AnIattım Aşkımı Şimdi OIduğu Gibi Sewiyorum Seni iyi geceIer Birtanem.

 Yaşadığım Kadar DeğiI Yaşattığın kadar Sewiyorum Seni Bebeğim Bu Gece de DuaIarım SeninIe Benim yaşama Sebebim Sensin iyi GeceIer Aşkım.

Bozlak nedir?

Türk halk müziğinde bir uzun hava türüdür. Konusunu; aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoğunlukla güney ve orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Afşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Kırıkkale ve Kırşehir yöresine özgüdür.
Usulsüz bir sözel bir türdür. Bu türü belirleyen ögelerden ilki, kürdi dizisi içerisinde seslendirme yapılmış olmasıdır. Bunun yanında muhayyer dizisinde bozlaklar görülmesine karşın, bu diziyle yapılan seslendirmelerde, durak ve tiz durakta kalınacağı zaman, üst yeden olacak şekilde Si sesleri ters glisandoyla pestleştirilir. Dolayısıyle yine kürdi makamlarının etkisi oluşur.
Ses genliginde en geniş türdür. Küme ve motif sekilemeleri sıkca yapılmıştır. Seslendirme, genel olarak durak sesinin bir küçük üçlü üzerindeki sesten, veya bu sesin bir oktav tizinden, yani tiz duraktan başlar. Sözel bölmeye başlamadan önce, tek çalgı tarafından yol gösterme adı verilen bir usulsüz açış yapılır. Sözel bölümün seslendirilmesi sırasın da ise, çalgılardan biri dem tutabilir.

Beste Nedir ?

Genellikle beste denilince herhangi bir müzik eserini düşünürüz. Beste, bestelemek, bestekâr birbirine yakın kelimelerdir.
Beste: Bir müzik eseri; bestekâr: bir müzik eserini besteleyen müzisyen; bestelemek: bir müzik eserini yapmak, yazmak.
"Beste" kelimesinin geniş tanımının yukarıda yazıldığı gibi olmasına karşılık, Türk Mûsıkîsindeki karşılığı, yeri daha başkadır.
"Beste" kâr formundan sonra en geniş kapsamlı müzik eseridir.
Beste, dört haneli olarak yapılır. Her hane bir mısra demektir. Şu halde bestelerin güfteleri dört mısralıdır. Her mısranın sonunda terennüm adı verilen, kelime olarak pek anlamı olmayan ancak melodi yönünden çok güzel olan nağmeler bulunur.
Peşrevlerde de her hanenin sonunda teslim kısmının bulunduğunu hatırlayalım. Peşrevlerdeki teslim kısmının yerini bestelerde terennümler almıştır diyebiliriz.
Terennüm, beste formundaki eserlerde mısra sonlarına eklenen anlamlı, anlamsız ancak melodik yapısı olan bölümlere verilen addır. Terennümler hece-kelime veya birkaç kelimeden meydana gelebilir.
Ye-le-li-la-ta-ne-dil-dir-ten-ni-canım-ruhum-gel serv-i revanım- ruh-i revanım-canım efendim ...vs. gibi sözcükler sıkça kullanılır.
İkaâ: Bestelerin terennümlerinin ritmik melodilerle yapılarına veya başka bir ifadeyle bestelerdeki terennümlerin muntazam bir tempo ile yapılmasına "İkaâ" adı verilir. Terennümlerde kullanılan hecelerin anlamı pek yoktur.
Her hanenin mısranın sonunda çalınan terennüm aynıdır. Bu nedenle terennümlerin melodilerinin çok güzel olmasına bestekarlar bilhassa özen gösterirler.
Terennümlerde kullanılan güzel sözlerin bazılarının anlamı da vardır. Canım, ruhum gibi kelimelerin yanısıra, bazı bestekârlar ilgi duydukları kişilerin adlarını da teren nümlerde kullanmışlardır. Sultanım, Mihribanım gibi ...
Dört haneli olan bestelerin birinci mısraına zeminhane adı verilir. Zeminhanelere eserin makamına ait dizi belirkilerek başlanır. Makamın özellikleri gösterilerek zemin hanenin son kısmında terennüme geçilir. Terennümün bittiği yerde, birinci mısraın son keli meleri tekrar edilerek durak sesinde karar verilir. Bu şekilde birinci mısra, yani zeminhane bitmiş olur.
İkinci hane, ikinci mısraın okunmasıyla gösterilir. Ancak sözler ikinci mısraya ait olmakla beraber, melodi birinci mısranın tekrarıdır.
Demek ki birinci mısra ve güfte okunacak, tekrar başa dönülerek aynı melodi ile ikinci mısra ve terennüm icra edilecektir.
İkinci haneye nakarathane adı verilir.
Üçüncü mısra meyan adını alır. Meyan, eserin en önemli bölümlerinden birini teşkil eder. Bu bölümde çeşitli geçkiler, genişlemeler gösterilir. Bitiş yine terennümle olur.
Dördüncü hane ise, yine başa dönülerek, son mısra olarak zeminhane'nin melodileri ile okunur. Ayrıca melodisi yoktur. Besteler terennüm hanelerinin icrasıyla son bulur.
Bence beste: Hissedilen yoğun ve yüksek duyguların, ruhun derinliklerinden bazen bir bıçak, bazen de bir çicek gibi çekip çıkarılması ve sanatsal çerçeve içinde ortaya konmasıdır.

Berat Nedir?

Berat nedir?

Resmi belge, senet. Osmanlı Devletinde bir kimseye verilen rütbe, nişan veya toprak imtiyazını gösterir padişah fermanı. Berata; nişan, berat-ı şerif, nişan-ı şerif ve hüküm de denilmektedir. Beratlarda istenilen hizmetin adı, mahalli, maaşı veya geliri, verilen şahsın ismi, ne için verildiği kumandanlık, serdarlık gibi mühim bir vazife ise berat alanın selahiyet derecesi açıkça belirtilirdi. Böylelikle elinde berat olan şahsın bu selahiyet belgesinin dışına çıkması önlenmiş olurduberat
Beratların muhtelif çeşitleri vardır ki bunlar, timar beratı, iltizam beratı, muafiyet beratı, mulakat beratı, malikane beratı, imtiyaz beratı, beylerbeylik, nişancılık, defterdarlık, vezirlik gibi memuriyet beratları, imamet, hitabet, feraşet ve tebabet izni verildiğini belirten beratlar ile, serdarlık beratları gibi. Berat verilen kimseden "berat resmi" ismiyle bir vergi alınırdı. Timar beratı bir şahsa verildiğinde, beratta timar sahibinin hüviyeti, timar verilen sancağın kazası, köyü, timarın miktarı, verilme sebebi, ilk mi, tahvilinden mi, mahlulünden mi (yani, birinin üzerinden alarak mı) verildiği, senelik gelir ve istenilen hizmet kayıtlı olurdu.
İltizam beratlarında, berat verilenin ismi, iltizamın verilme sebebi, geçerliği olduğu tarihler, iltizam bedeli ve taksitleri, iltizamın ne şekilde idare edeceği muhakkak belirtilirdi.
Bunlar da, verilen şahsın itibarına, rütbesine ve verilen şeyin önemine göre sade veya ağdalı bir lisan kullanılırdı. Verilen beratlar, veren padişahın hayatıyla kayıtlıydı. Padişahlar değiştikçe, yeni padişahın tuğrası bulunan yeni berat verilir ve bu beratlardan yarım resim (vergi) alınırdı. Yapılan işleme "tecdid-i berat" denilirdi.

Sözlükte "berat" ne demek?

1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
2. Osmanlı ımparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağianan, san, nişan ya da ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

Cümle içinde kullanımı

İhtira beratı.

Berat kelimesinin ingilizcesi

[Berat] v. advise, counsel; offer guidance; consult, instruct, advocate
n. letters patent
Köken: Arapça

Bertaraf nedemek ?

Sözlükte "bertaraf" ne demek?

1. Bir yana, şöyle dursunbertaraf

Cümle içinde kullanımı

Şaka bertaraf, insanın günaha gireceği geliyor.
- S. M. Alus

Terim Anlam Nedir?

Terim anlam nedir?

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdırterim anlam

Terim anlamlı sözcüklere örnekler

Bu ders kafiye çeşitlerini işleyeceğiz. (Edebiyat)
Ülkemiz hangi meridyenler arasında yer almaktadır? (Coğrafya)
Maçın uzatma dakikalarında hakem, penaltı verdi. (Futbol)

Terimler nasıl oluşur

Günlük konuşma dilinde bulunan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek terim oluşturulabilir.
Örnek; "Köprü" sözcüğünün günlük dildeki anlamı bellidir. Dişçilikte kullanılan "köprü" sözcüğü ise terimdir.
Farklı anlamlı iki sözcüğün birleşmesi yoluyla da terim oluşturulabilir.
Örnek; Tek-el, atar-damar, dil-bilim, eş-kenar
Yabancı dillerden dilimize giren terim anlamlı söz­cükler de vardır.
Örnek; Telekominikasyon, radar, priz, radyo

Terim anlam ve özellikleri

1- Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.
2- Yeni bulunan bir kavram, yeni bir terimle karşılanabileceği gibi, günlük hayatta kullanılan bir sözcüğe özel bir anlam verilerek de karşılanabilir.
3- Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.
4- Bir sözcük farklı bilim dallarında farklı terim anlamlara sahip olabilir.
5- Bir sözcüğün terim anlam sahibi olabilmesi için mutlaka o bilimdalı ile ilgili bir cümlede geçmesi gerekir.
6- Hiç bir sözcük tek başına terim anlam sahibi olamaz.

Haçlı Seferleri nedenleri ve sonuçları

Avrupalıların 11. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın sonları arasında Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve dolaylarını geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir.


Dini Nedenler

Hıristiyanların, kutsal yerleri, özellikle Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak istemesi.
Katolik Kilisesi'nin Ortodoks dünyasını egemenliği altına almak istemesi.
10. yüzyılda 
Fransa'da ortaya çıkan Kluni Tarikatı'nın Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
Din adamlarının etkisi ile Hıristiyanlarda oluşan koyu fanatizm.
Papa ve din adamlarının nüfuzlarını arttırmak istemeleri.Siyasi Nedenler

Avrupalıların Türkleri, 
Suriye
Filistin ve 
Akdeniz'den uzaklaştırmak istemeleri.
Türkler karşısında zor durumda kalan
Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi.
Senyör ve şövalyelerin macera arayışları.


Ekonomik Nedenler

İslam Dünyası'nın zenginliği, Avrupa'nın fakirliği.
Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri.
Avrupa'da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri.
Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri.Dini Sonuçlar

Avrupa'da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
Skolastik düşünce zayıfladı.
Kilise ve Papa'nın otoritesi sarsıldı. 

Siyasi Sonuçlar

Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı.
Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar.
Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler.
Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.
Bizans, Batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası'nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
Ekonomik Sonuçlar

Doğu-batı ticareti gelişti.
Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.
Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirdi.
Avrupa'da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik bakımdan zarar gördü.
Teknik Sonuçlar