28 Mayıs 2014 Çarşamba

Sevgiliye iyi geceler mesajı

İyi Geceler Mesajları En güzel iyi geceler mesajları, sevgiliye iyi geceler mesajı yolla, kısa iyi geceler mesajları iyi akşamlar sms sözleri ve mesajları vardır.

Sen Yokken Yanımda, geceIerin tatdı, tuzu hayaIin oIur sewgiIim iyi geceIer.


 RüyaIarın içinde SeninIe Yaşanmamış AnIarı yaşamak DiIeğiyIe iyi GeceIer SewgiIim.


 Senin Kadar TatIı Bir Rüya Görmek için bütün gün uyumak isterdim aşkım iyi geceIer mjuck


. SeninIe Yaşadığım Hayat Gördüğüm weya göreceğim en güzeI rüyaIara bedeI SewgiIim iyi GeceIer.


 YaIan Hayatta Yaşadığım tek Gerçek Rüyasın SewgiIim Bu Rüyadan AsIa Uyanmak istemiyorum


. Huzur DoIu geceIerimin, TatIı RüyaIarındaki RüyaIarı tatIandıran Ten warIıksın, iyi geceIer SewgiIim

. SeninIe BaşIadığım Bugüne SeninIe Bitirmenin wermiş OIduğu SewinçIe, Dewam Etmek için Senin kadar tatIı Bir rüya görmenin hewesi içindeyim rüyaIarımın en tatIı sahibi sewiyorum seni iyi geceIer

. Bugün de Başımı Yastığa Bana wermiş OIduğun MutIuIukIa Koyuyorum, Yarın ise Hayata Bana werdiğin HuzurIa Uyanacağım Seni çok Sewiyorum Canım Benim iyi GeceIer HerşeyiM.

 Yüce Rabbim En GüzeI RüyaIarı Sana MutIuIukIarı Hayatına Huzuru ise Yaşadığın Hayata BağışIasın iyi GeceIer SewgiIim.

 Gecenin ÇekiImez SoğukIuğu SeninIe wız GeIir bana Her Başımı yastığa Koyduğumda DuaIarım Sadece Sana Birtanem Sewiyorum Seni iyi geceIer.

 Bir Güne SeninIe BaşIayıp Bu Günü’de SeninIe Bitirmenin wermiş OIduğu HuzurIa yastığa Başımı Koydum we Sana tatIı RüyaIar Görmen için dua ediyorum SewgiIim iyi geceIer.


 GözIerinde YaIakadım Hayatı Bırakmam, SözIerinIe BaşIadı KaIbim Atmaya Durduramam Sadece SabahIarın Yakıcı Güneşine DeğiI geceIerin Soğuk SessizIiğinede AnIattım Aşkımı Şimdi OIduğu Gibi Sewiyorum Seni iyi geceIer Birtanem.

 Yaşadığım Kadar DeğiI Yaşattığın kadar Sewiyorum Seni Bebeğim Bu Gece de DuaIarım SeninIe Benim yaşama Sebebim Sensin iyi GeceIer Aşkım.

Bozlak nedir?

Türk halk müziğinde bir uzun hava türüdür. Konusunu; aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoğunlukla güney ve orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Afşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Kırıkkale ve Kırşehir yöresine özgüdür.
Usulsüz bir sözel bir türdür. Bu türü belirleyen ögelerden ilki, kürdi dizisi içerisinde seslendirme yapılmış olmasıdır. Bunun yanında muhayyer dizisinde bozlaklar görülmesine karşın, bu diziyle yapılan seslendirmelerde, durak ve tiz durakta kalınacağı zaman, üst yeden olacak şekilde Si sesleri ters glisandoyla pestleştirilir. Dolayısıyle yine kürdi makamlarının etkisi oluşur.
Ses genliginde en geniş türdür. Küme ve motif sekilemeleri sıkca yapılmıştır. Seslendirme, genel olarak durak sesinin bir küçük üçlü üzerindeki sesten, veya bu sesin bir oktav tizinden, yani tiz duraktan başlar. Sözel bölmeye başlamadan önce, tek çalgı tarafından yol gösterme adı verilen bir usulsüz açış yapılır. Sözel bölümün seslendirilmesi sırasın da ise, çalgılardan biri dem tutabilir.

Beste Nedir ?

Genellikle beste denilince herhangi bir müzik eserini düşünürüz. Beste, bestelemek, bestekâr birbirine yakın kelimelerdir.
Beste: Bir müzik eseri; bestekâr: bir müzik eserini besteleyen müzisyen; bestelemek: bir müzik eserini yapmak, yazmak.
"Beste" kelimesinin geniş tanımının yukarıda yazıldığı gibi olmasına karşılık, Türk Mûsıkîsindeki karşılığı, yeri daha başkadır.
"Beste" kâr formundan sonra en geniş kapsamlı müzik eseridir.
Beste, dört haneli olarak yapılır. Her hane bir mısra demektir. Şu halde bestelerin güfteleri dört mısralıdır. Her mısranın sonunda terennüm adı verilen, kelime olarak pek anlamı olmayan ancak melodi yönünden çok güzel olan nağmeler bulunur.
Peşrevlerde de her hanenin sonunda teslim kısmının bulunduğunu hatırlayalım. Peşrevlerdeki teslim kısmının yerini bestelerde terennümler almıştır diyebiliriz.
Terennüm, beste formundaki eserlerde mısra sonlarına eklenen anlamlı, anlamsız ancak melodik yapısı olan bölümlere verilen addır. Terennümler hece-kelime veya birkaç kelimeden meydana gelebilir.
Ye-le-li-la-ta-ne-dil-dir-ten-ni-canım-ruhum-gel serv-i revanım- ruh-i revanım-canım efendim ...vs. gibi sözcükler sıkça kullanılır.
İkaâ: Bestelerin terennümlerinin ritmik melodilerle yapılarına veya başka bir ifadeyle bestelerdeki terennümlerin muntazam bir tempo ile yapılmasına "İkaâ" adı verilir. Terennümlerde kullanılan hecelerin anlamı pek yoktur.
Her hanenin mısranın sonunda çalınan terennüm aynıdır. Bu nedenle terennümlerin melodilerinin çok güzel olmasına bestekarlar bilhassa özen gösterirler.
Terennümlerde kullanılan güzel sözlerin bazılarının anlamı da vardır. Canım, ruhum gibi kelimelerin yanısıra, bazı bestekârlar ilgi duydukları kişilerin adlarını da teren nümlerde kullanmışlardır. Sultanım, Mihribanım gibi ...
Dört haneli olan bestelerin birinci mısraına zeminhane adı verilir. Zeminhanelere eserin makamına ait dizi belirkilerek başlanır. Makamın özellikleri gösterilerek zemin hanenin son kısmında terennüme geçilir. Terennümün bittiği yerde, birinci mısraın son keli meleri tekrar edilerek durak sesinde karar verilir. Bu şekilde birinci mısra, yani zeminhane bitmiş olur.
İkinci hane, ikinci mısraın okunmasıyla gösterilir. Ancak sözler ikinci mısraya ait olmakla beraber, melodi birinci mısranın tekrarıdır.
Demek ki birinci mısra ve güfte okunacak, tekrar başa dönülerek aynı melodi ile ikinci mısra ve terennüm icra edilecektir.
İkinci haneye nakarathane adı verilir.
Üçüncü mısra meyan adını alır. Meyan, eserin en önemli bölümlerinden birini teşkil eder. Bu bölümde çeşitli geçkiler, genişlemeler gösterilir. Bitiş yine terennümle olur.
Dördüncü hane ise, yine başa dönülerek, son mısra olarak zeminhane'nin melodileri ile okunur. Ayrıca melodisi yoktur. Besteler terennüm hanelerinin icrasıyla son bulur.
Bence beste: Hissedilen yoğun ve yüksek duyguların, ruhun derinliklerinden bazen bir bıçak, bazen de bir çicek gibi çekip çıkarılması ve sanatsal çerçeve içinde ortaya konmasıdır.

Berat Nedir?

Berat nedir?

Resmi belge, senet. Osmanlı Devletinde bir kimseye verilen rütbe, nişan veya toprak imtiyazını gösterir padişah fermanı. Berata; nişan, berat-ı şerif, nişan-ı şerif ve hüküm de denilmektedir. Beratlarda istenilen hizmetin adı, mahalli, maaşı veya geliri, verilen şahsın ismi, ne için verildiği kumandanlık, serdarlık gibi mühim bir vazife ise berat alanın selahiyet derecesi açıkça belirtilirdi. Böylelikle elinde berat olan şahsın bu selahiyet belgesinin dışına çıkması önlenmiş olurduberat
Beratların muhtelif çeşitleri vardır ki bunlar, timar beratı, iltizam beratı, muafiyet beratı, mulakat beratı, malikane beratı, imtiyaz beratı, beylerbeylik, nişancılık, defterdarlık, vezirlik gibi memuriyet beratları, imamet, hitabet, feraşet ve tebabet izni verildiğini belirten beratlar ile, serdarlık beratları gibi. Berat verilen kimseden "berat resmi" ismiyle bir vergi alınırdı. Timar beratı bir şahsa verildiğinde, beratta timar sahibinin hüviyeti, timar verilen sancağın kazası, köyü, timarın miktarı, verilme sebebi, ilk mi, tahvilinden mi, mahlulünden mi (yani, birinin üzerinden alarak mı) verildiği, senelik gelir ve istenilen hizmet kayıtlı olurdu.
İltizam beratlarında, berat verilenin ismi, iltizamın verilme sebebi, geçerliği olduğu tarihler, iltizam bedeli ve taksitleri, iltizamın ne şekilde idare edeceği muhakkak belirtilirdi.
Bunlar da, verilen şahsın itibarına, rütbesine ve verilen şeyin önemine göre sade veya ağdalı bir lisan kullanılırdı. Verilen beratlar, veren padişahın hayatıyla kayıtlıydı. Padişahlar değiştikçe, yeni padişahın tuğrası bulunan yeni berat verilir ve bu beratlardan yarım resim (vergi) alınırdı. Yapılan işleme "tecdid-i berat" denilirdi.

Sözlükte "berat" ne demek?

1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
2. Osmanlı ımparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağianan, san, nişan ya da ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

Cümle içinde kullanımı

İhtira beratı.

Berat kelimesinin ingilizcesi

[Berat] v. advise, counsel; offer guidance; consult, instruct, advocate
n. letters patent
Köken: Arapça

Bertaraf nedemek ?

Sözlükte "bertaraf" ne demek?

1. Bir yana, şöyle dursunbertaraf

Cümle içinde kullanımı

Şaka bertaraf, insanın günaha gireceği geliyor.
- S. M. Alus

Terim Anlam Nedir?

Terim anlam nedir?

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdırterim anlam

Terim anlamlı sözcüklere örnekler

Bu ders kafiye çeşitlerini işleyeceğiz. (Edebiyat)
Ülkemiz hangi meridyenler arasında yer almaktadır? (Coğrafya)
Maçın uzatma dakikalarında hakem, penaltı verdi. (Futbol)

Terimler nasıl oluşur

Günlük konuşma dilinde bulunan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek terim oluşturulabilir.
Örnek; "Köprü" sözcüğünün günlük dildeki anlamı bellidir. Dişçilikte kullanılan "köprü" sözcüğü ise terimdir.
Farklı anlamlı iki sözcüğün birleşmesi yoluyla da terim oluşturulabilir.
Örnek; Tek-el, atar-damar, dil-bilim, eş-kenar
Yabancı dillerden dilimize giren terim anlamlı söz­cükler de vardır.
Örnek; Telekominikasyon, radar, priz, radyo

Terim anlam ve özellikleri

1- Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.
2- Yeni bulunan bir kavram, yeni bir terimle karşılanabileceği gibi, günlük hayatta kullanılan bir sözcüğe özel bir anlam verilerek de karşılanabilir.
3- Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.
4- Bir sözcük farklı bilim dallarında farklı terim anlamlara sahip olabilir.
5- Bir sözcüğün terim anlam sahibi olabilmesi için mutlaka o bilimdalı ile ilgili bir cümlede geçmesi gerekir.
6- Hiç bir sözcük tek başına terim anlam sahibi olamaz.

Haçlı Seferleri nedenleri ve sonuçları

Avrupalıların 11. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın sonları arasında Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve dolaylarını geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir.


Dini Nedenler

Hıristiyanların, kutsal yerleri, özellikle Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak istemesi.
Katolik Kilisesi'nin Ortodoks dünyasını egemenliği altına almak istemesi.
10. yüzyılda 
Fransa'da ortaya çıkan Kluni Tarikatı'nın Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
Din adamlarının etkisi ile Hıristiyanlarda oluşan koyu fanatizm.
Papa ve din adamlarının nüfuzlarını arttırmak istemeleri.Siyasi Nedenler

Avrupalıların Türkleri, 
Suriye
Filistin ve 
Akdeniz'den uzaklaştırmak istemeleri.
Türkler karşısında zor durumda kalan
Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi.
Senyör ve şövalyelerin macera arayışları.


Ekonomik Nedenler

İslam Dünyası'nın zenginliği, Avrupa'nın fakirliği.
Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri.
Avrupa'da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri.
Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri.Dini Sonuçlar

Avrupa'da kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
Skolastik düşünce zayıfladı.
Kilise ve Papa'nın otoritesi sarsıldı. 

Siyasi Sonuçlar

Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı.
Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar.
Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler.
Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.
Bizans, Batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası'nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
Ekonomik Sonuçlar

Doğu-batı ticareti gelişti.
Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.
Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirdi.
Avrupa'da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik bakımdan zarar gördü.
Teknik Sonuçlar

En iyi photoshop programları nedir ?


                                                 Adobe Photoshopprofesyonel fotoğraf düzenlemek için bir tasarımcının ihtiyacı olan herşeye sahip bir program. Fakat hertasarımcının o kadar parası olmayabilir ya da Photoshop'a o kadar para vermek istemeyebilir. Bu durumda kurtarıcı olarak alternatif ve ücretsiz programlar devreye giriyor. Bu alternatiflerin bazıları neredeyse Photoshop'un yaptıklarını yapabilecek yeteneğe sahip.
Bu alternatif programlar, Photoshop kadar büyük bir üne sahip değiller fakat kullandıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz programlar arasına girmeleri çok muhtemel.1) GIMP
GIMP, açık kaynak kodlu ve neredeyse Photoshop kadar eski bir resim düzenleme programıdır. İlk başta sadece Linux üzerinde çalışan GIMP, daha sonra Windows ve Mac sürümlerini çıkartarak çapraz platformlarda kullanılabilen bir program halini almıştır.

11 Nisan 2014 Cuma

Cashfiesta İle Oturduğun Yerden Para Kazan

                Lütfen Tüm Sayfayı Dikkatle Okuyunuz.Bu Sistemden Para Kazanmanıza Garanti Veriyoruz.Çünki Bizde Kazanıyoruz 
CashFiesta internetten para kazandıran bir firma ismidir. Üyelik Bedava. Kredi kartı-Hesap numarası istenmez. Sörf yaparken para kazanabilirsiniz. Tükiyeye ödeme yapıyor. Ödeme üyelik sırasında belirttiğiniz adresinize, adınıza yazılmış çekin yollanmasıyla ile gerçekleşiyor. Üyelikte verdiğiniz bilgilerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. En az 50 dolar olunca paranızı(çekinizi ) talep edebiliyorsunuz. O kullanım döneminde kazancınız 50 doları bulmazsa bir sonraki aya devrediyor. Cash fiestada kazandığınız puanları cashfiesta barın üzerinde görebilirsiniz. Saniyede 1 puan kazanıyorsunuz. Saniyelik hesap nedeniyle hiç bir kaybınız olmuyor.Program Kurulduktan Sonra PCnizde Üstte Bir Bölüm Açılıyor.Orda Reklamlar Çıkıyor.Bunlara Tıklamanız Gerekmiyor.Bırakın O Reklamlar Çıksın.Şimdi Alt Tarafta Yazılan Resimli Açıklamaları İyi Okuyun.Sonra Üye Ol Butonuna Tıklayın Ve Açıklamalara Göre Üye Olun.SİTE İÇİN TIKLAYIN

               Sonra Mail Adresinize Gelen Onay Kodunu Tıklayın.İşleminiz Onaylanacaktır Hemen(Dikkat Edin Önemsiz Posta(Junk Mail ) Ya Gelebilir Mail ) 
Şimdi Üye Oldunuz.Bundan Sonra[Linkleri görmek için üye olun] adresine gidin üye adınızla giriş yapın. 
Sonra Download Butonuna Tıklayın Ve Programı Bilgisayarınıza İndirin.Korkmayın Kesinlikle Virüs Tehlikesi İçermez.Program İndikten Sonra Çalıştırın.Bundan Sonrası otomatik Çalışacaktır.Pcnizi Kapatıp Tekrar Açtıgınızda Masaüstünüzde Resimdekine Tıklayın.Ve Üye Adınız ve Şifrenizle Giriş Yapın.Program Çalışmaya Başlıyacaktır. 
          Şimdi Sizlere Bu Sistem Hakkında Yazılı Bilgiler Vereceğiz. 
Şimdiye Kadar Açıklamalara Göre Üyeliğiniz Gerçekleşti.Yapmanız Gereken Tek Şey pcnizi Açtıktan Sonra Üstte Raklamlar Çıkacak.Bunlara Tıklamanıza Gerek Yok.Bırakın Kendi Kendine Çıksın Reklamlar.Firma Bu Reklamlardan Gelen Gelirlerin %50 sini Size Veriyor.Buraya Kadar Herşey Basit. 
Puan Sistemi İle Para Kazanıyorsunuz.Peki Nasıl Oluyor Bu? 
Fiesta bar ile saatte 600 Puan kazanabiliyorsunuz . 
Programla puan kazanabilmeniz için ekranın sağ alt köşesinde bulunan Dolar işaretinin Yeşil olması gerek. Kırmızıya döndüğü zaman mausela Reklamların üzerine gelmeniz yeterli. Fiesta barın üzerinde gezinen küçük bir adam var. Bu adam oturduğu zaman ve sağa sola gezdiği zaman Dolar işareti Kırmızıya döner adamın üzerine tıklayarak Dolar işaretinin yeşile dönmesini sağlayabilirsiniz.Bunun Anlamı Program Sizi otomatik Olarak Kontrol Ediyor.Acaba PC Başındamısınız Diye. 
Eger Puanınız Artıyorsa CashFiestadaki Adam: Üstte Yürüyor Olarak Görünür. 
Eger Puanınız Artmıyorsa CasfFiestadaki Adam: Üstte Uyuyor.Buda Demek Oluyor ki Siz Reklamları İzlemiyorsunuz. Adamı Uyandırmak İçin Mause nuzu Adamın Üzerine Getirin Ve Tıklayın.Adam Uyanır O Zaman.Bazen de Adam Reklamların Üzerinde Gezmeye Başlıyor.Eger Geziyorsa Puanınız Duruyor.Bunun İçinde Gezinen Adama Birkaç Kez Tıklayın.Adam Geri Dönüp yerine Geçer.Geçince de Puanınız Artmaya Devam Eder.


            Birde Kazandığınız Puanlara Bonus Veriyor Şirket. 
Ortalama Saatte Eger Adamı Uyutmazsanız 600 Puan Kazanıyorsunuz. 
2000 Puan için 1000 Puan 
5000 " 2000 " 
10000 " 4000 '' 
20000 " 6000 " 
30000 " 7000 Ekstra Bonus Puan Veriyorlar. 
Kısa Notlar: 
Her Ay Sonunda Puanlarınız Dolara Çevriliyor Ve Hesabınıza İşleniyor.Eğer ilk ay kazandığınız puanlar başvuru formunda işaretlemiş olduğunuz gibi 50$ etmiyorsa puanlarınız silinmiyor birdahaki aya devrediyor. 
Şirketin tam 3.500.000 üyesi var. 2001 yılından beri hizmet veriyor. Ödemelerini çek yolu ile yapıyor.Türkiye ve Dünyanın her yerine ödeme yapıyorlar. Üyelik tamamen ücretsiz. Üye olurken Kredi kartı istemiyor . 

Eger Hesabınız 50 Dolara Ulaştıysa Veya Geçtiyse Çeki istemek için Siteye Giriş Yapın Ve My statistics bülümünde Request butonu var ona basıyorsunuz ancak bu butona her ayın 1 i ile 15 i arasında basarak çekinizi isteyebiliyorsunuz . Başvuru formunda adresinizi yazdığınız için çeki bu şekilde adresinize gönderiyorlar. 
Not: Gelen Çekleri İş Bankasından Bozdurabilirsiniz. 
Arkadaşlar Bu Sistem %100 Güvenlidir.Sizede Şiddetle Öneririz.Eger Evden Nete Giriyorsanız Garanti Para Kazanırsınız Bu Sistemle.Cafe den Baglananlarda Kazanabilir Ama Her Defasında Programı İndirmeleri Gerek.(3-5 Dakika Sürüyor ) 

TEŞEKKÜRLER
         
- - - - - - - - - - - - -


                                  ÜYELİK YARDIMI 
   Üye olurken karşınıza çıkabilecek olası sorunları çözebilmek amaçlı hazırladım. 
Üyelik Formu Açıklamalı 

Login: (Buraya Kullanıcı isminizi yazın, Enaz 3 karakter) 
Password: (almak istediğiniz şifreyi yazın) 
Verify password Yukarıya yazdığınız şifreyi tekrar yazın) 


First, tell us where we can send your checks (Bu alandaki bilgileri doğru yazın. Gönderilecek çek bu bilgiler ile 

gelecek) 

First name: (Adınız) 
Last name: (Soyadınız) 
Street address: (Adresiniz) 
City: (Şehir) 
Zip/Postal code: (Posta Kodunuz) 
State: (Bu alan olduğu gibi kalsın) 
Province: (Bu alan Boş kalsın) 
Country: (Ülke) 
E-mail address: (E-Mail Adresiniz) 
Verify e-mail address: (Yukarıya yazdığınız E-Mail adresini tekrar yazın) 
Old e-mail address: (Buralan Boş kalsın) 

Now, please tell us more about yourself (kişisel Bilgilerin) 

Year of birth: (Doğum Yılınız) 
Gender: (Cinsiyetiniz: Male:Erkek Female:Bayan) 
Education: (öğrenim Durumunuz) 
Annual household income: (Yıllık Geliriniz) 
Industry: (Çalıştığınız Dal) 
Title: (İşyerindeki Ünvanınız) 
Additional Information (fazladan Bilgi) 
Please tell us about your interests. (İlgi alanlarınızı İşaretleyin nekadar çok işaretlerseniz okadar iyi olur) 
Please tell us what you search for or buy online and our partners will send you third party offers targeted to your 

interests*. (İnternet üzerindeki ilgi alanlarınız Bunuda Çok İşaretleyin) 
Earn cash by subscribing to receive special offers and announcements from our partners. Please read our Privacy 

Policy and be assured that your e-mail address will not be shared without your permission. (Bu Bölüm işaretli olsun) 
Payment Information (Ödeme ile ilgili Ayarlar) 
Preferred check size: (Çekinizi kaç dolar olduğu zaman isteyeceğiniz 50$ işaretli olması yeter) 
Referral Information 

Referred by: (Bu alan önemli burada dj_riza yazmalı yazıyor ise ellemeyin öyle kalsın) 
Sharing your opinion pays off! (Bu alan İşaretli olsun) 
   I have read and understand the Member Agreement. (Bu alan işaretli olsun) 
Önemli Not: Alanları doldururken Türkçe harfler kullanmayın. Ğ-Ü-Ş-Ö-Ç Harfleri. 
Bu alanları doldurduktan sonra SUBMİT REGİSTRATİON Butonuna tıklayın Üyeliğinizi tamamlayın. 
   Size gelecek olan mail adresini açın ve üyeliğinizi aktif etmek için Maildeki linke tıklayın. 
Üyeliğinizi tamamladıktan sonra Açılan sayfada download a tıklayarak programı bilgisayara indirerek çalıştırın. 

   Formda belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi girerek Para kazanmaya başlayın. 
Hadi bol kazançlar Arkadaşlar. 
Kayıt için buyurun referansınız olarak hem daha kolay hem daha fazla kazanın 

   KAYIT İÇİN : http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=dj_riza TIKLAMANIZ YETERLİ 2DAKİKADA ÜYELİK REFERANSINIZ SAYESİNDE BENDE SİZDE KISA ZAMANDA BÜYÜK KAZANÇLAR ELDE EDEBİLİRİZ KESİNLİKLE DOLANDIRICILARA İTİBAR ETMEYİN BEN AÇIK AÇIK ANLATTIM KAZANMAK SİZİN ELİNİZDE BUYRUN DEAL OR NO DEAL (VAR MISIN YOK MUSUN?) 

29 Mart 2014 Cumartesi

Özgürüm Özgürsün Özgürüz

Merhaba arkadaşlar gelin bugün beraber elimizde ne var ne yok masaya koyup konuşalım.


     Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önce twitter'i kapattırdı ardından youtube'yi kapattırdı.Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olabilir ama bizim özgürlüğümüzü nasıl kısıtlayabilir ? Onu o koltuğa otutturanların hayatına nasıl karışabilir ? Kendi kişisel zararı olduğu için twitteri kapattırdı.Ardından suriye toplantısından sızma oldu ve konuşma dışarıya sızdırıldı youtubede yayıldı...

      Başbakan Recep Tayip Erdoğan bizim hayatımıza bizim özgürlüğümüze karışamaz.O değil kimse bizim özgürlüğümüze ve hayatımıza karışamaz ve kısıtlayamaz.Elimizde olanı alamaz.Öncelikle insanın karşısındakine saygısı olmalı.

     Gel gelelim sevgili Başbakanımızın hitap şekline öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Türkiye özgür bir ülkedir bağımsızdır kimseye bağlı değildir özgürlüğümüze karışamaz din olarakta özgürüz Türkiye'de sadece müslümanlar yok farklı dinlerde var Başbakanımız Müslümanların Başbakanı değil;Türkiye'nin Başbakanı yani sadece müslümanlara Başbakanlık yapmamalı öncelikle kendisinin bir hitap şekli var mitinglerinde ve diğer konuşmalarında söylediği şey var; Müslüman kardeşim veya Din kardeşim.Öncelikle sen bir Başbakansın kimsenin dini seni ilgilendirmemeli sen Hristiyanların,Müslümanların Türkiyede yaşayan bütün Herkesin Başbakanısın Bunları düşünmen gerek Başbakanım...

Ney Nedir ?

    Merhaba arkadaşlar,Neynedir sitesi blogspot. üzerinden ücretsiz açılmış bir internet sitesidir.Amacımız Neyin ne olduğunu sizlerle paylaşmak sitemiz yeni açıldı nereye kadar yükselicez hit yaparmıyız bunu hiç birimiz bilemeyiz ama azimli ve inançlıyım.

     Bu yolda yanımda olanın yanımdayım karşılıklı reklam,karşılıklı yayın paylaşımı vs yapacak olan arkadaşlar bana ulaşabilirler yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum.


Ulaşmak isteyenler için kişiler mail adresim : tatlicadi_1782@hotmail.com

İthalet nedir ?

İthalat nedir?

Herhangi bir malın yurt dışından gümrük sınırlarından geçerek yurtiçine sokulması olayıdır. Yani dış alımithalat
İthalat işlemi, gümrük ve kambiyo rejimine göre malın bedeli ve varsa gümrük vergileri ödenmekle tamamlanır. Bir malın ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl ilan edilen ithalat rejimine göre belirlenir. ithal edilebilecek mallar genelde iki kategoriye ayrılabilir: Serbestçe ithal edilebilecek mallar (libere); ithali izne bağlı (lisansa tabi) mallar. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir. İthali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir.
İthalat, başlıca akreditifli (mal yola çıkmadan önce bedeli banka tarafından malı gönderenin bankasına havale edilir), vesaik mukabili (malın, sevkine ilişkin belgeler ithalatçının bankasına geldiğinde mal bedeli ödenir), mal mukabili (mal geldiğinde belgeyi çekerek bedelin ödenmesi) şeklinde yapılabilir. Ayrıca yurt dışında çalışan ve gelir elde edenlerin belirli şartlarla bedelin transferi işlemine hacet kalmaksızın ithal eşyası getirebilmelerine bedelsiz ithalat denilmektedir. Nümuneler, reklam ve eşantiyon eşyası da bedelsiz ithalat kapsamındadır. İthalatta, malın ithal fiyatı CIF fiyattır. (Varış yerine kadarki sigorta ve navlun dahil, vapur veya trende teslim fiyatı.)

Sözlükte "ithalat" ne demek?

1. Dışalım.

Göç Nedir ?

Göç nedir?

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskan ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılırgöç
Bir çok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi göç bir ülkenin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bunun temeli ise köy yaşamında makineleşmeye geçilmesi ve sanayileşmenin ülkede daha fazla değer kazanmasıdır. Ayrıca eğitim şartlarının yetersizliği de insanları şehre sürüklemiştir. Sağlık koşullarının köylerde yeterli düzeyde olmaması da göçün başlıca etkenleri arasında yer almaktadır.
Tarih nazariyesine göre, M.Ö. 3000-4000 yıllarında Orta Asya'da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine; Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun bir süredir durulmaktadır. Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş; İran, Anadolu ve Balkanlardan geçerek Avrupa ortalarına ulaşmıştır.
Bazı Türk boyları bugünkü İran, Azerbaycan, Hindistan, Irak ve Anadolu'da göç ettiler.
Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esnasında, Tuna boylarından, Balkanlardan ve Kırım'dan Anadolu'ya yapılan toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir. 1950'li yıllarda, Balkan Türklerin, Balkan ülkelerinden (Romanya, Yugoslavya,Bulgaristan) ve Rusya'dan Türkiye'ye toplu göç ettiler.
Afganistan'ın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afganlının başta Pakistan olmak üzere çeşitli İslam ülkelerine göçü, Filistinlilerin İsrail tarafından, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin (1989) vatanlarından çıkarılarak göçe zorlanmaları (1991) olayları da siyasi göçlerin örneklerindendir.
İşsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden şehre büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır.
Bir de kıtalararası göçler vardır. Bunun en tipik misali Amerika kıtasına yapılan göçtür. 16. yüzyıldan itibaren bu yeni kıtaya, önce Avrupa milletlerinden başlayan göçler, gittikçe azalmasına rağmen halen devam etmektedir. Önceleri serseri, başı bozuk, kanun kaçağı ve maceraperest Avrupalıların itibar ettikleri bir ülke olan Amerika kıtası, 19. yüzyılın ikinci yarısında, gene bu ülkelerden şiddetli göç dalgalarına sahne oldu. Kıtanın iskan ve imarı tamamlanıp ilmi, teknik ve ticari zenginlikler ortaya çıkınca, bütün milletler için en cazip ülkelerden biri oldu. Bu durum, dünyanın her yerinden ve her seviyede insanların buraya göç etmelerine sebep oldu.

Sarnış Nedir ?

Sözlükte "sarnıç" ne demek?

1. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yeraltı su deposu.
2. Gemilerde bulunan saçtan yapılmış tatlı su deposusarnıç

Cümle içinde kullanımı

Birlikte kalenin sarnıcına kadar yürüdüler.
- R. H. Karay

Sarnıç kelimesinin ingilizcesi

n. cistern, tank
Köken: Arapça

Kader Nedir ?

Kader nedir?

Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir. Yazgı veya mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutarkader
Bu makalede yüzeysel olarak belli başlı dinlerin ve felsefi akımların kader görüşü ele alınmıştır. Her hangi bir din veya felsefi akımın kader görüşünün detaylı açıklaması için o din veya felsefi akımın makalesine bakınız.

İslam dininde kader

İslam dininde, kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi ve kötü) meydana gelecek bütün hadiselerin (olaylar) Allah katında malum olmasıdır.
Ehli sünnet itikadına göre kadere inanmak imanın şartlarındandır ve amentünün bir parçasıdır. Buna göre İslam anlayışındaki kadere inanmayan kişi İslam'dan çıkmış olur.

Sanatkar Nedir ?

Sözlükte "sanatkar" ne demek?
1. Sanatçı.
2. El ile yaptığı işi kendine meslek edinen (işçi ya da usta).
3. Bir işi ustalıkla yapan, usta, mahirsanatkarSanatkar kelimesinin ingilizcesi
n. artist, craftsman, artificer
Köken: Arapça

Somun ekmeği Nedir ?

Somun ekmeği, bir çeşit tava ekmeğidir. Altı düz, üstü kabarıktır. Tam daire şeklinde olduğu gibi, söğüt yaprağı biçiminde dar, uzun şekilli yapılanı da vardır. Çoğunlukla fırınlarda yapılan dar uzun biçimli olandır.
Somunun gramajını (ağırlığını) ve fiyatını belediyeler tespit eder. Somunlar, büyük ve küçük olmak üzere iki çeşittir. Yüksek randımanlı undan, francala şeklinde yapılanı da vardır.

İnsan Hakları Nedir ?

İnsan hakları nedir?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırkdindil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirlerinsan hakları
İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın yanında birsorumluluk da bulunmaktadır.

Tarihçesi

İnsan haklarının tarihi binlerce yılı kapsamaktadır ve kaydedilmiş tarih içinde dinsel, kültürel, felsefi ve yasal anlamda gelişmeler göstermiştir. Bir çok antik belge, dinler ve felsefe insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek çok çeşitli kavramı içermektedir.
Bunlar arasında en çok dikkate değer olanlar; Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından Yeni Babil İmparatorluğunu fethetmesinden sonra üzerinde niyetlerini yazılı olarak açıkladığı M.Ö. 539 tarihli Kiros Silindiri, Hintli Büyük Asoka’nın M.Ö. 272 - M.Ö. 231 arasında yazılan Asoka Fermanları ve 622’de, Müslümanları, Yahudileri ve Paganları da içine alacak şekilde Yathrib şehrinin (daha sonraki ismi Medine) önde gelen aşiret ve aileleri arasında resmi bir antlaşma olarak Muhammed bin Abdullah tarafından hazırlanan Medine Sözleşmesidir.
1215 tarihli Magna Carta’nın İngiliz hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde uluslararası hukuk ve anayasa hukuku için de önemi büyüktür.
Modern insan hakları hukukunun büyük bir kısmının ve insan haklarının en modern yorumlarının görece yakın tarihte izleri sürülebilir. 1689 tarihli İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi (veya “İnsanların Hak ve Özgürlüklerini ve Kraliyetin Halefliğinin Düzenlenmesini beyan eden Kanun”) Birleşik Krallık'ta (İngiltere'de) baskıcı hükümet uygulamalarını yasadışı saymıştır. 18. yüzyılda iki büyük devrim meydana geldi; 1776'da ABD'de ve 1789'da Fransa'da: Bunlar ciddi hak kazanımları sağlayan iki sonucun elde edilmesini neden oldu, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız Hoca İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi. Ek olarak 1776'daki Virginia Haklar Beyannamesi bir dizi temel hak ve özgürlükleri sağlamıştır.
Bunları 18. ve 19. yüzyıllarda Thomas Paine, John Stuart Mill ve Hegel gibi düşünürler tarafından insan hakları felsefesinde gerçekleştirilen ile ilerlemeler takip etmiştir. İnsan hakları terimi büyük olasılıkla Paine'in İnsan'ın Hakları isimli eseri ve William Lloyd Garrison'ın 1831'de The Liberator'de çıkan ve "okuyucularına insan haklarının esas nedenini yazmaya çalıştığını" anlattığı yazıları yayınlandığı dönemde kullanılmaya başlandı.
Birçok grup ve hareket insan hakları adına 20. yüzyılda çok büyük toplumsal değişimleri gerçekleştirdiler. Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da, sendikalar çalışanların greve gitme hakkını garanti altına alan, asgari çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlayan, çocuk işçilerin çalışmalarını düzenleyen veya çalıştırılmalarını yasaklayan yasaların çıkarılmasını sağladılar. Kadın hakları hareketi kadının oy verme hakkını kazanmasında başarılı oldu.
Ulusal bağımsızlık hareketleri sömürgeci güçleri ülkelerinden çıkarttılar. En etkileyici bağımsızlık hareketlerinden birisi Hindistan'ı İngiltere'nin sömürgesi olmaktan çıkaran Mahatma Gandhi'nin hareketidir. Dünyanın bir çok yerinde uzun süreli ırkçı ve dini baskı altındaki azınlıkların hareketleri başarılı oldu; ABD'de de sivil haklar hareketi ve daha yakın zamanlarda çeşitli kimlik politikaları hareketlerinde olduğu gibi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin kurulması, 1864 Lieber Sözü ve gene 1864'teki ilk Cenevre Sözleşmeleri iki Dünya savaşından sonra daha da geliştirilecek olan Uluslararası İnsaniyet Yasasının temellerini atmıştır.
Dünya Savaşları, inanılmaz boyuttaki insan kayıpları ve büyük insan hakları ihlalleri modern insan hakları belgelerinin gelişiminin arkasındaki itici güç olmuştur. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı'nı takiben 1919'da yapılan Versailles Barış Antlaşması'nda yapılan görüşmelerde kuruldu. Cemiyet'in hedefleri şunlardı;silahsızlanma, ortak güvenlik çerçevesinde savaşı önleme, diplomasi ve görüşmeler yoluyla ülkeler arası anlaşmazlıklara çözüm bulmak ve küresel refahı artırmak. Daha sonra Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alacak olan hakların çoğunu savunma kararlılığı da kuruluş amaçlarında vardı. 1945'teki Yalta Konferansıda Müttefik Güçler Cemiyet'in rolünü oynamak üzere yeni bir yapı kurma kararı aldılar.Bu yapı Birleşmiş Milletler olacaktı. bm kuruluşundan bugüne kadar uluslararası insan hakları hukukunun uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur.

İnsan hakları konusunda çalışan uluslararası sivil toplum örgütleri

1- Uluslararası AF Örgütü (Amnesty International)
2- Uluslararası Hukukçular Komisyonu (International Commission of Jurists)
3- Uluslararası PEN Kulubü (Poets, Essayist, Novelists)
4- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)
5- İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik (International League of the Rights of Man)